19.11.2015 kl 15:18 Mikk

eKooli ajaloost

eKooli lugu sai alguse 2002. aastal, mil Sihtasutus Vaata Maailma käivitas esimese eKooli süsteemi. SA Vaata Maailma loodi erasektori ja osaliselt riigi koostöös ning tegemist on projektipõhise organisatsiooniga, mille tegevust toetavad nii erinevad eraettevõtted sh pangad, telekomfirmad ja IT-ettevõtted kui ka riik.

2002. aastal loodi eKool kokku nelja Eesti kooli – Rocca al Mare Kooli, Jüri Gümnaasiumi, Kuressaare Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi – soovide põhjal. Esimese eKooli keskkonna teostajaks oli tarkvaraarendusettevõte Nortal.

Aastal 2005 müüdi eKool erakätesse. Ostjateks olid Baltcap, IT GRUPP ja tollane eKooli juht Sten Soosaar. Lisaks alustasid eKooli ridades tööd mitmed võtmeisikud erinevatest koolidest. Nende muudatustega algas periood, mil eKooli populaarsus kasvas ja süsteemiga liitus üha enam koole üle Eesti.

Aastaks 2008 oli eKooliga liitunud koolide arv juba 360, koolide jaoks lisandus võimalus õpilaste info automaatseks ülekandmiseks Eesti Hariduse Infosüsteemi ehk EHISesse.

2009. aastal lisasime eKooli funktsionaalsuste hulka liidese, mille abil lihtsustub Tallinna lastele koolikohtade määramiseks vajaliku info kogumine.

2010. aasta sügisel tuli eKooli välja uue ja põhjalikult täiendatud versiooniga. eKooliga liitunute arv tõusis 417 koolini, moodustades 77% kõigist Eesti üldharidusasutustest. Koolide teenuste hulka lisandus arenguvestluste moodul.

Aastal 2011 toimus eKooli omanikeringis muudatus. Senised omanikud müüsid eKooli OÜ-le Kriit, mille taga on Eesti ärimehed Heldur Meerits, Rain Tamm, Üllar Jaaksoo, Joel Aasmäe ja teised. Uute omanikega kaasnes ka muudatus eKooli ärimudelis – alustati uute tasuliste lastevanemate suunatud lisateenuste arendamisega.

2012. aastal alustas eKool õppetöö ja haridusega seotud teavitussüsteemi pakkumist oma partneritele. Näiteks saavad ülikoolid eKooli teavitussüsteemi kaudu informeerida gümnasiste oma õppimisvõimalustest ning lapsevanemad võivad eKooli vahendusel leida lastele tegevust koolivaheajaks või erinevaid võimalusi huviringideks. See annab võimaluse pakkuda koolidele eKooli teenust jätkuvalt soodsa hinnaga.

2013. aastal jõudsid lastevanemateni lisateenused nagu SMS-teavitus Popipatrull ja e-postiteavitus Nädalaraport. Kasutajad võtsid teenused hästi vastu ja need koguvad järjest enam populaarsust. Õpetajate jaoks tuli juurde võimalus õppematerjale eKooli üles laadida, koolide jaoks lisandus asendusõpetajate haldamise võimalus.

2014. aastal jõudis eKool mugavalt nutitelefonidesse ja tahvlitesse – valmis mobiilirakendus mKool. Ühtlasi avas virtuaalsed uksed digiraamatute e-pood. Kasutajate jaoks pisut varjatumalt algasid ettevalmistused eKooli visuaali värskendamiseks. Koolide personali ajakulu aitab oluliselt vähendanda 2014. aastal valminud eKooli ja rahvusvahelise tunniplaanide koostamise tarkvara Untis liidestus, mille abil saab Untises koostatud tunniplaanid ühe nupuvajutusega eKooli üle kanda. Koostöös kirjastusega Avita valmis sarnane liidestus Avita e-tunni info ja eKooli sidumiseks.

2015. aastal sai eKool uue näo! Sammhaaval said värskema välimuse nii eKooli esileht, mobiilirakendus kui sisuvaated. Koolidele loodi mugavamad võimalused õpetajate omavahelise koostöö edendamiseks ja kujundava hindamise tulemuste kajastamiseks eKoolis.

Loe edasi

Hoia ennast kursis: