Partnerile

   

  • Kas saan eKoolis reklaamida oma tooteid ja teenuseid?
  • eKooli partneritel on võimalus jagada eKoolis infot selliste toodete ja teenuste kohta, mis on seotud koolitööga või muul viisil vajalikud või kasulikud lapsevanematele või lastele.
  • Kas eKoolil on nõudeid või piiranguid tutvustuste sisule?
  • eKoolis näidatav info peab olema kooskõlas eKooli Teavituspoliitikaga.
  • Kas reklaami on võimalik suunata erinevatele kasutajagruppidele?
  • Jah. Näiteks on eKoolis võimalik suunata oma info nii konkreetse klassinumbri õpilastele kui lastevanematele. Samuti on võimalik valida, et reklaami näidatakse ainult õpetajatele.
  • Millised on bänneri mõõdud?
  • Bänneri lisamine eKooli keskkonda käib läbi reklaamliidese ja seetõttu teeme reklaami ise valmis. Selleks on vaja partneri poolt:
   – pilti mõõtudega 80×80 pikslit
   – teksti pikkusega kuni 100 tähemärki (sh tühikud)
   – linki, millele bänner suunab.