11.03.2022 kl 14:10 Tanel

Ukrainast põgenenud lastega seotud info ja ettepanekud

11. märtsil 2022 hommikul toimus HTM ja EdTech ettevõtete infokoosolek, kus pakutud info on osaliselt kindlasti kooli jõudnud, aga ega kordamine liiga tee ja võib-olla on midagi märkamata jäänud ka. Anname lühiülevaate.

1. HTM leht Ukraina sõjapõgenike kohta info jagamiseks on:
https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis
sealt leiab nii lingid teistele infomaterjalidele, soovitused, muudatused koolikorralduses jms.

2. Harno on avanud erilehe
https://harno.ee/ukraina-teemalised-abimaterjalid
mis on juba tõlgitud vene ja saab olema tõlgitud ka ukraina keelde.

3. Informatsiooni erinevate hariduses kasutatavate Ukraina lastele tasuta pakutavate tehnoloogiliste vahendite kohta leiate:
https://www.edtechestonia.org/ukraine
On tore näha, et ministeerium mõtleb kiiresti ja otsustavalt, kuidas and juhised koolidele ja kohalikele omavalitsustele äkitsi tekkinud probleemide lahendamisel.

4. Kuna koolidel tekivad Ukraina laste saabumisega mõned praktilised probleemid, siis kiirjuhised võiksid olla just eKoolis paremaks tegutsemiseks:

eKool news

Older posts

Read more

Keep updated