Õpilasele

  • Kas ma näen eKoolis oma koduseid ülesandeid?
  • Jah, oma koduseid ülesandeid saab vaadata vajutades „Ülesanded“ ikoonile.
  • Kas ma näen eKoolis oma hindeid ja nende ajalugu?
  • Jah, oma hindeid saab vaadata vajutades ikoonile „Hinneteleht“.
  • Kas eKooli äpp on mulle tasuta?
  • Kõigil mKooli kasutajatel on võimalik hindeid, puudumisi, teateid, koolipoolset infovoogu ja koduseid ülesandeid vaadata ning vestlustes osaleda tasuta. Et edastada mKoolis ka puudumistõendeid ning vaadata hinnete statistikat, tuleb kasutajal tellida Perepakett, mis maksab alates 1,65 eurot 30 päeva eest. Tasulises versioonis puuduvad reklaamid. Kõikide Perepaketi aktiveerinud lapsevanemaga seotud laste jaoks on Perepaketi teenused avatud.
  • Millist infot näevad minu vanemad minu kohta eKoolis?
  • Lapsevanemad näevad lapse hindeid, puudumisi, mida tunnis õpiti ning koduseid ülesandeid.
  • Kas ma näen eKoolis oma tunniplaani?
  • Tunniplaani saab eKoolist vaadata eeldusel, et kool on selle eKooli lisanud. Tunniplaani näeb vajutades ikoonile „Tunniplaan“.
  • Kui ma olen kodus haige, kas siis näen eKoolist, mida tunnis tehti?
  • Jah. Tunnis tehtu märgitakse ka eKooli ja seda infot saab jälgida vajutades ikoonile „Õppetöö“.