11.03.2022 kl 14:10 Tanel

Ukrainast põgenenud lastega seotud info ja ettepanekud

11. märtsil 2022 hommikul toimus HTM ja EdTech ettevõtete infokoosolek, kus pakutud info on osaliselt kindlasti kooli jõudnud, aga ega kordamine liiga tee ja võib-olla on midagi märkamata jäänud ka. Anname lühiülevaate.

1. HTM leht Ukraina sõjapõgenike kohta info jagamiseks on:
https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis
sealt leiab nii lingid teistele infomaterjalidele, soovitused, muudatused koolikorralduses jms.

2. Harno on avanud erilehe
https://harno.ee/ukraina-teemalised-abimaterjalid
mis on juba tõlgitud vene ja saab olema tõlgitud ka ukraina keelde.

3. Informatsiooni erinevate hariduses kasutatavate Ukraina lastele tasuta pakutavate tehnoloogiliste vahendite kohta leiate:
https://www.edtechestonia.org/ukraine
On tore näha, et ministeerium mõtleb kiiresti ja otsustavalt, kuidas and juhised koolidele ja kohalikele omavalitsustele äkitsi tekkinud probleemide lahendamisel.

4. Kuna koolidel tekivad Ukraina laste saabumisega mõned praktilised probleemid, siis kiirjuhised võiksid olla just eKoolis paremaks tegutsemiseks:

a) Kõik sõjapõgenikud saavad elamisloa ja Eesti isikukoodi; kuni seda veel ei ole, saate laste eKooli kandmisel kasutada nagu senigi “omakoostatud” isikukoodi — sugu, sünniaeg ja välja-andja Ukraina. eKool ei nurise. EHIS võtab vastu ka sünniaega identifitseerimiseks. Koosolekul kinnitati, et EHISes on olemas uus erivajaduse tunnus “Uusisserändaja UA” ja selle alusel saab kool lisafinantseeringu. Loodan, et see on nii.

b) HarID (Harno) plaanib aprilli lõpuks käiku anda kooli poolt väljastatava “külalise konto”, mida siis saaks kasutada ka eKooli sisenemiseks. Aga kuni pole näinud, ei kinnita seda võimalust. Seni saavad vanemad teha endale parooliga eKooli kasutaja ja küsida juurdepääsu oma lapsele. Nad peaksid teadma seda Ukraina isikukoodi, mille kool lapsele koostas. Ka vanemad ise saavad samamoodi isikukoodi koostada nagu Te lastele lisasite.

c) Nagu ministeerium kinnitas, on esimeseks ülesandeks laste kooli saamine, nendega tegelemine, keeleõpe algtasemel. nad võiksid võimalusel õppima eraldi gruppides ja neid ei tohiks hindeliselt hinnata. Sellest lähtuvalt mõned soovitused:
1. Koolid saavad Ukraina laste jaoks lisada uue paralleeli (Klassifikaatorid > Õppimise korraldus). Hiljem saab selle peita.
2. Kas kõigi või osade Ukraina lastega toimuvate tegevuste jaoks on kindlasti vaja eraldi päevikuid — saate lisada õppekavas vajalikud kursused ja lapsed noppida päevikutesse ka erinevatest klassidest. Soovitan neile päevikutele kindlasti avada individuaalsete/grupitundide võimalus, nii on õpetajatel parem oma tööd korraldada, nii õppevormide kui ka õppesisu osas. Kindlasti kasutada neid päevikutes info edastamiseks hinde kommentaare, kasutades kujundava hindamise võimalusi.
3. Soovitame kujundava hindamise mooduli lausepanka lisada uued, ukraina lastele mõeldud oskuste grupid. Kasvõi ukraina keeles. Ja kasutada kujundava hindamise tunnistust.

Ja veel üks tore info HTM infokoosolekult. Nimelt soovitati dokumentide, info tõlkimiseks kasutada mitte Google Translate, vaid HTM tellimisel Tartu Ülikoolis välja töötamisel olevat masintõlketarkvara
https://mt.cs.ut.ee/
mis annab palju parema, eesti keelest lähtuva tõlke kvaliteedi. Ukraina keel on lisamisel.

Kõike head soovides,
eKooli meeskond

Что нового в eKool?

Смотрите более давние сообщения

Далее

Будьте в курсе: